Polityka Prywatności

1. Postanowienia ogólne

 1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Panią/Pana w związku z korzystaniem z witryny internetowej www.komandorwalls.com
 2. Komandor SA dokłada wszelkich starań celem zapewnienia poszanowania prywatności i ochrony informacji osobowych udzielonych podczas korzystania ze strony internetowej oraz w tym celu podejmuje wszelkie niezbędne działania.

2. Administrator danych osobowych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych będzie Komandor SA z siedzibą w Radomiu. Można  się z nami skontaktować w następujący sposób:

 • listownie na adres: ul. Potkanowska 50, 26-600 Radom,
 • przez e-mail: sekretariat@komandorwalls.com

3. Zakres i cel przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

Administrator będzie przetwarzał Pani/Pana dane osobowe takie jak: imię, nazwisko, adres email, kraj, telefon, adres IP, pliki cookies w celu:

 • podjęcie działania na Pani/Pana żądanie tj. odpowiedzi na zapytanie, przygotowanie wyceny ( 6 ust. 1 lit. b) RODO),
 • udzielenia odpowiedzi na wszelkie skierowane zapytania i kontaktu w tym zakresie ( art. 6 ust. 1 lit. a) RODO)
 • prawnie uzasadniony interes Administratora w postaci marketingu produktów i usług Administratora lub strony trzeciej, kontaktu, w tym prowadzenia korespondencji oraz obrony przed potencjalnymi roszczeniami. ( art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).
 • pomiary statystyczne, marketing (w tym analizowanie i profilowanie danych w celach marketingowych) produktów i usług Administratora

4. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest:

 • Pani/Pana zgoda np. na udzielenie odpowiedzi na wszelkie skierowane zapytania i kontaktu w tym zakresie ( art. 6 ust. 1 lit. a) RODO),
 • podjęcie działania na Pani/Pana żądanie tj. odpowiedzi na zapytanie, przygotowanie wyceny, oferty lub korespondencja w celu nawiązania współpracy ( 6 ust. 1 lit. b) RODO),
 • prawnie uzasadniony interes Administratora w postaci marketingu produktów i usług Administratora, w tym prowadzenia korespondencji, rozpatrzenie reklamacji, rozstrzygnięcia sporu w razie zaistnienia ( art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

 

5. Okres przechowywania danych osobowych

Administrator będzie przechowywać  Pani/ Pana dane osobowe nie dłużej niż …….. od dnia odpowiedzi na zapytanie lub upływu ważności wyceny lub do czasu wycofania zgody, chyba, że realizacja celu będzie wymagała dłuższego przechowywania.

W przypadku, gdy dojdzie do zawarcia umowy, Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu wygaśnięcia ewentualnych  roszczeń i upływu terminu przechowywania dokumentacji księgowej.

6. Odbiorcy danych

Wiemy, jak ważne jest zapewnienie ochrony i zarządzanie Pani/Pana danymi osobowymi. Stosujemy odpowiednie środki bezpieczeństwa w celu ochrony danych osobowych przed przypadkową utratą oraz nieuprawnionym dostępem, wykorzystaniem, zmianą i ujawnieniem.

Podane przez Panią/Pana dane osobowe, mogą zostać udostępnione właściwemu terytorialnie ze względu na Państwa miejsce zamieszkania Autoryzowanemu Dealerowi lub naszemu Partnerowi w celu odpowiedzi na zapytanie, czy w celu przygotowania i dostarczenia Państwu wyceny i kontaktu z Państwem. Dodatkowo mogą być ujawnione podmiotom współpracującym z Administratorem, na podstawie zawartych umów, w szczególności podmiotom świadczącym usługi: projektowe, pomiarowe, monterskie, wsparcia dla systemów informatycznych służących do obsługi klientów, marketingowe itp.

Wskazujemy, że w przypadku, gdy Autoryzowany Dealer, nasz Partner lub inni odbiorcy będą samodzielnie i w imieniu własnym zbierać dane osobowe od Pana/Pani i np. oferować produkty i usługi, są wówczas odrębnym Administratorem danych, i w tym zakresie ponoszą swoją własną odpowiedzialność za przetwarzania takich danych osobowych, nie podlegając warunkom naszej Polityki.

 

7. Konsekwencje niepodania danych osobowych

 

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne , lecz niezbędne dla realizacji ww. celów.

 

8. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

 

Nie dotyczy. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

9. Pani/Pana prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

Przysługują Pani/Panu następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

 1. prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych,
 2. prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych,
 3. prawo żądania sprostowania Pani/Pana danych osobowych,
 4. prawo żądania usunięcia Pani/Pana danych osobowych,
 5. prawo żądania ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
 6. prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych ze względu na Pani/Pana szczególną sytuację - w przypadkach, kiedy przetwarzamy Pani/Pana dane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu,
 7. prawo do przenoszenia Pani/Pana danych osobowych, tj. prawo otrzymania od Administratora Pani/Pana danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Prawo do przenoszenia danych osobowych przysługuje Pani/Panu tylko co do tych danych, które przetwarzamy na podstawie umowy z Pani/Pana lub na podstawie Pani/Pana zgody,

Aby skorzystać z powyższych praw, proszę skontaktować się z Administratorem (dane kontaktowe powyżej). Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

10. Pliki cookies

 1. Witryna www.komandorwalls.com używa cookies. Są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer www i przechowywane przez oprogramowanie komputera przeglądarki. Kiedy przeglądarka ponownie połączy się ze stroną, witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego łączy się użytkownik. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. cookies ułatwiają więc korzystanie z wcześniej odwiedzonych witryn.
 2. Gromadzone informacje dotyczą adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji oraz informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem formularza kontaktowego.
 3. Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszych witryn, aby usprawniać funkcjonowanie serwisu zapewniając bardziej efektywną i bezproblemową nawigację. Monitorowania informacji o użytkownikach dokonujemy korzystając z narzędzia Google Analytics, które rejestruje zachowanie użytkownika na stronie.
 4. Cookies identyfikuje użytkownika, co pozwala na dopasowanie treści witryny, z której korzysta, do jego potrzeb. Zapamiętując jego preferencje, umożliwia odpowiednie dopasowanie skierowanych do niego reklam. Stosujemy pliki cookies, aby zagwarantować najwyższy standard wygody naszego serwisu, a zebrane dane są wykorzystywane jedynie wewnątrz firmy KOMANDOR SA w celu optymalizacji działań.
 5. W naszej witrynie wykorzystujemy następujące pliki cookies:

 

NAZWA CIASTECZKA              

TERMIN WYGAŚNIĘCIA PLIKU CIASTECZKA

OPIS I ZASTOSOWANIE PLIKU CIASTECZKA

__unam

6 miesięcy

Ten plik cookie utworzony przez Google Analytics jest używany do określania nowych sesji / odwiedzin, generuje statystyki dotyczące ruchu w witrynie.

__utma

2 lata

Ten zewnętrzny plik ciasteczko utworzony przez Google Analytics służy do rozróżniania użytkowników i sesji oraz generowania danych statystycznych dotyczących ruchu w witrynie.

__utmz

6 miesięcy

Ten własny plik ciasteczko utworzony przez Google Analytics służy do identyfikowania źródła ruchu na stronie lub kampanii, w celu uzyskania informacji o tym, w jaki sposób użytkownik trafił na stronę.

_ga

2 lata

Ten zewnętrzny plik ciasteczko Google Analytics służy do rozróżniania użytkowników na potrzeby gromadzenia informacji na temat odwiedzin na stronie. Ten plik ciasteczko pomaga nam identyfikować obszary witryny, które wymagają udoskonalenia. Plik ciasteczko _ga nie pozwala na identyfikację osobową użytkownika, ponieważ nie są śledzone żadne informacje ani dane osobowe.

_gid

24 godziny

Ten plik ciasteczko Google Analytics służy do rozróżniania użytkowników na potrzeby gromadzenia informacji na temat odwiedzin na stronie.

fe_typo_user

Sesja

Cookie generowane przez System Zarządzania Treścią witryny: TYPO3. To cookie pozwala na identyfikację użytkownika i zapamiętanie jego preferencji (np. wybór wersji językowej strony) oraz akcji wykonanych na naszej stronie (np. wyszukiwane słowa). Cookie jest tworzone w momencie otworzenia naszej strony i znika w momencie zamknięcia przeglądarki.

6. Użytkownik w każdej chwili ma możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej. Jak zmienia się ustawienia w najbardziej popularnych wyszukiwarkach:

  • Google Chrome: należy kliknąć na menu (w prawym górnym rogu), zakładka Ustawienia > Pokaż ustawienia zaawansowane. W sekcji „Prywatność” kliknąć przycisk Ustawienia treści. W sekcji „Pliki cookie” można zmienić następujące ustawienia plików cookie: usuwanie plików cookies, domyślne blokowanie plików cookies, domyślne zezwalanie na pliki cookies, domyślne zachowywanie plików cookies i danych stron do zamknięcia przeglądarkim, określanie wyjątków dla plików cookies z konkretnych witryn lub domen.
  • Internet Explorer: z menu przeglądarki (prawy górny róg): Narzędzia > Opcje Internetowe > Prywatność, przycisk Witryny, suwakiem ustawiamy poziom, zmianę zatwierdzamy przyciskiem OK.
  • Mozilla Firefox: z menu przeglądarki: Narzędzia > Opcje > Prywatność. Należy uaktywnić pole Program Firefox: „będzie używał ustawień użytkownika”. O ciasteczkach (cookies) decyduje zaznaczenie - bądź nie - pozycji Akceptuj ciasteczka.
  • Opera: menu przeglądarki: Narzędzie > Preferencje > Zaawansowane. O ciasteczkach decyduje zaznaczenie – bądź nie – pozycji Ciasteczka.
  • Safari: w menu rozwijanym Safari trzeba wybrać Preferencje i kliknąć ikonę Bezpieczeństwo.

W tym miejscu wybiera się poziom bezpieczeństwa w obszarze ,,Akceptuj pliki cookie”. Dodatkowe dane osobowe, jak adres e-mail, imię nazwisko, adres, telefon zbierane są jedynie w miejscach, w których użytkownik wypełniając formularz wyraźnie wyraził na to zgodę.

11. Logi systemowe

Logi systemów, czyli rejestr zdarzeń - utworzony w chronologicznej kolejności zapis informacji o zdarzeniach i działaniach dotyczących strony WWW.
Zawierają one takie dane jak adres IP, z którego nastąpiło wejście na daną podstronę, adres tej strony oraz czas połączenia.
Logi systemów wykorzystywane są przez Nas w szczególności w celach statystycznych.
Analiza logów systemów pozwala także na zidentyfikowanie zagrożeń związanych z bezpieczeństwem.

12. Zmiany Polityki Prywatności

Komandor S.A. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności.
Każdego Użytkownika serwisu KomandorWalls.com obowiązuje aktualna Polityką Prywatności. O zmianach Polityki Prywatności, Komandor S.A. będzie informować na stronach serwisu.

13. Dodatkowe informacje

W przypadku pytań lub wątpliwości, co do Polityki Prywatności, Komandor S.A. prosi o kontakt na adres e-mail sekretariat@komandorwalls.com.